در حال بارگذاری
Loading...

ستاره ای در نزدیکترین فاصله به دور سیاهچاله می چرخد

478
اخترشناسان شواهدی از یک ستاره بدست آوردند که با سرعت زیاد(در حدود دو بار در ساعت) به دور یک سیاهچاله می چرخد. مشاهدات نشان می دهد این نزدیکترین دورۀ چرخش مداری مربوط به یک سیاهچاله و ستاره همدم اش است.
دیدگاه‌ها