در حال بارگذاری
Loading...

بستون ۱۲ - دپلوی کردن سیستم روی دامین و استفاده «واقعی»

1,296
در این شماره به سرور وصل می شیم و سرویس رو واقعا آپلود می کنیم روش و از کامند لاین اولین خرج هامون رو «واقعا» ثب می کنیم.
دیدگاه‌ها