در حال بارگذاری
Loading...

حرکت صحیح سر شانه از جلو با سیم کش

3,481
حرکت صحیح سر شانه از جلو با سیم کش front raise with cable سیم کش(Cable) را با دستهایی که به سمت زمین هستند بگیرید(overhand grip)، آرنجها باید صاف باشند و حرکت از مقابل ران شروع شده و در بالای خط افق چشمها پایان میابد. عرض دستها کمی بیش از عرض شانه گرفته شود تا از آسیب دیدگی چرخاننده های شانه(rotator cuff)جلوگیری به عمل آید
دیدگاه‌ها