در حال بارگذاری
Loading...

پیوندهای مولکولی تصویر واقعی آنرا ببینید( چی بسازم )

197
این تصاویر برای اولین با مولکول ها و پیوند آنها را به صورت واقعی نشان می دهد و کاملا شبیه فرمول های شیمیایی هستند که تا کنون استفاده می شده است.
دیدگاه‌ها