در حال بارگذاری
Loading...

سرشانه از طرفین با سیم کش دو طرفه

1,164
(2)bilateral shoulder lateral raise with cable سرشانه از طرفین با سیم کش دو طرفه
دیدگاه‌ها