در حال بارگذاری
Loading...

سوقط سمند در چاه ساختمانی در مارلیک

282
بر اثر فرو ریختن چاه یک ساختمان واقع در مارلیک ملارد یک تاکسی سمند در چاه فرو رفت در تاریخ 26 مهر 1395
دیدگاه‌ها