در حال بارگذاری
Loading...

UCLnet.com ... The /uː/ Pronunciation

240
ویدیویی برای آموزش تلفظ صدای /uː/ از BBC Learning English لینک این ویدیو در سایت ما به همراه توضیحات مربوطه: http://uclnet.com/1395/02/the-uː-pronunciation/
دیدگاه‌ها