در حال بارگذاری
Loading...

مرتفع ترین دستگاه خودپرداز جهان در کشور همسایه ایران

238
مرتفع ترین دستگاه خودپرداز جهان در چند قدمی جنوب شرقی کشورمان، در کشور همسایه یعنی پاکستان قرار دارد. این دستگاه خودپرداز که در ارتفاع 4693 متری از سطح دریا در منطقه کوهستانی خونجِراب نصب شده، متعلق به بانکی ملی پاکستان است.
دیدگاه‌ها