در حال بارگذاری
Loading...
سخنرانی های TED (20 ویدیو)
20 / 11
چطور یک مدرسه از هم گسیخته را درست کنیم؟

چطور یک مدرسه از هم گسیخته را درست کنیم؟

284
در روز اول مدیریت مدرسه ناموفقش لیندا کلایت ویمن برای وضع قوانین قاطع بود. اما خیلی زود فهمید که شغلش پیچیده تر از چیزیست که فکر میکرد. با عشق آشکار، ایشون سه اصل را بیان میکند که انها باعث شدند نسبتی که به مدرسه اش داه بودند از کم تار و خطرناک همیشگی تغییر کند. اراده شجاعانه اش برای رهبری و عشق به شاگردانش به هر صورت یک نمونه برای تمام مدیران در تمام زمینه هاست.
دیدگاه‌ها