در حال بارگذاری
Loading...

مدیریت کارها در کنسول/ مشاهده و ویرایش زمان بندی کار

52
در این قسمت نحوه ی مشاهده و ویرایش کردن زمان بندی مربوط به کار ها در کنسول و سرور امن پرداز نمایش داده می شود.
دیدگاه‌ها