در حال بارگذاری
Loading...

خزر تا خلیج فارس با خودرو غزال

222
خودرو غزال ۳، ۲۶ تیر ماه امسال در سفری ۸ روزه از خزر تا خلیج فارس را خواهد پیمود. persian_gazelle@ پی نوشت: در این ویدیو از تصاویر دیگران استفاده شده، که در اول ویدیو نام افراد ذکر شده است.
دیدگاه‌ها