در حال بارگذاری
Loading...

به تماشای کتاب (تحلیل فیلم ارباب صفحات)

86
تحلیل فیلم ارباب صفحات با کارشناسی رضا پورحسین و علیرضامختارپور در ۱۶ آبان۹۴ در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد سلسله نشست-پژوهش های نقد فیلم با مضمون کتاب و مطالعه، باعنوان «به تماشای کتاب» با هدف شناخت ارتباط میان این دو رسانه و بكارگیری شیوه های تعامل و جذب مخاطب به کتابخانه ها از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پاییز و زمستان۱۳۹۴برگزار شدند.
دیدگاه‌ها