در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (29 ویدیو)
29 / 4
هرنفَس، سوی رفتنت گامی است

هرنفَس، سوی رفتنت گامی است

1,109
تو چه پنداشتی که ایزد فتح/ از پی بازی ات پدید آورد/ هرنفس سوی رفتنت گامی است/ دانه دام و تدارک دامی است/ موسی از فص دانه ها با کام/ به حقیقت شد از معاد آگاه/ با در و دیو چند هم نفسی/ علم آموز تا به حق برسی| برنامه معرفت سوم دی ماه 1395