در حال بارگذاری
Loading...
فوتونیک و اپتوالکترونیک (8 ویدیو)
8 / 7
شبیه سازی فیبر بلور فوتونی با طول z معلوم

شبیه سازی فیبر بلور فوتونی با طول z معلوم

391
اولین مرجع تخصصی فوتونیک و اپتوالکترونیک در ایران این ویدئو آموزشی را به عموم پژوهشگران میهن اسلامی تقدیم مینماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نرم افزار مورد استفاده در این شبیه سازی، خدمات آموزشی و مشاوره ای به پایگاه ParsOptics.com مراجعه نمایید.