در حال بارگذاری
Loading...

چند سکه در لیوان پر آب جا می شود؟

70
لیوانی را پر آب کنید. به نظر شما چند سکه را می توان در این لیوان انداخت بدون آنکه آبی از آن بیرون بریزد؟
دیدگاه‌ها