در حال بارگذاری
Loading...

چند سکه در لیوان پر آب جا می شود؟

132
لیوانی را پر آب کنید. به نظر شما چند سکه را می توان در این لیوان انداخت بدون آنکه آبی از آن بیرون بریزد؟
دیدگاه‌ها