در حال بارگذاری
Loading...

سربازان آینده؛ کاربردهای فناوری نانو در صنایع نظامی

1,224
در این فیلم علمی و آموزشی کوتاه به کاربردهای فناوری نانو در لباس های سربازان و تجهیزات نظامی اشاره شده است.
دیدگاه‌ها