در حال بارگذاری
Loading...
مستندهای علمی فناوری نانو (7 ویدیو)
7 / 7
سربازان آینده؛ کاربردهای فناوری نانو در صنایع نظامی

سربازان آینده؛ کاربردهای فناوری نانو در صنایع نظامی

1,549
در این فیلم علمی و آموزشی کوتاه به کاربردهای فناوری نانو در لباس های سربازان و تجهیزات نظامی اشاره شده است.
دیدگاه‌ها