در حال بارگذاری
Loading...
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (3 ویدیو)
3 / 2
استاد مطهری و عقلانیت در تفكر اسلامی -بخش 1

استاد مطهری و عقلانیت در تفكر اسلامی -بخش 1

96
این نشست با سخنرانی: علی شیروانی, سید جواد راثی ورعی , محمد تقی سبحانی, محمد فتحعلیخانی و دبیری ابولفضل روحی ، توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با مشاركت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده است. ------------- زمان این نشست 3 ساعت است كه فقط 1 ساعت آن در این ویدئو آمده است در صورت نیاز به كل ویدئو نظر بگذارید.
دیدگاه‌ها