در حال بارگذاری
Loading...

«نگارش و زیبانویسی» با «ویراسـتاران»

147
سومین کارگاه «نگارش و زیبانویسی»، تهران، از ۴مهر۱۳۹۴ | امین فرخی: «آموزش هایشان به معنای واقعیِ کلمه سرگرمی آموزی (edutainment) است.» | برای آگاهی از دوره های بعد: عدد یکِ لاتین (1) را پیامک کنید به: 30007654321821 | دفتر: 02166919962 | تلگرام: https://telegram.me/virastar
دیدگاه‌ها