در حال بارگذاری
Loading...

تولد نوزاد در خودرو جلوی درب اورژانس - تکمیلی

5,458
بخاطر وضعیت مادر باردار ، امکان انتقال به داخل بخش اورژانس میسّر نبود و زایمان طبیعی در داخل خودرو با حضور متخصص طب اورژانس (دکتـر یزدانی) صورت پذیرفت
دیدگاه‌ها