در حال بارگذاری
Loading...

توربین های بادی چندروتور Vestas

349
دیدگاه‌ها
  1. اگر یک دانه از این بخاری های تو مسجد بزاری نیاز نیست بادش رو از طبیعت تامیین کنی. سروصدا کنه.