در حال بارگذاری
Loading...

پشت صحنهٔ عسل و مثل، آبان ۹۴

36
از این ستون تا به آن ستون فرج است تا دانه نیفکنی نروید سبکبارمردم سبکتر روند نو آر که نو را حلاوتی دگر است
دیدگاه‌ها