در حال بارگذاری
Loading...

یه خانم زیبا می بینیم همه پاسخ های مغز شبیه دروغگوییه

773
محمد رضا شعبانعلی در کنفرانس ملی مذاکره و زبان بدن به نکات جالبی در خصوص زبان بدن و اشتباهات در تشخیص دروغگویی اشاره می کنهwww.modir.biz . 22907306 - 22907308
دیدگاه‌ها