در حال بارگذاری
Loading...

نظر مجری طرح ضدبدافزار بومی درباره تهدیدات سایبری خارجی

101
در این کلیپ، نظر پژوهشگر و مجری طرح ضدبدافزار بومی، جناب آقای باقری، درباره تهدیدات سایبری خارجی و تنها راه مقابله با آنها را در مصاحبه با شبکه خبر می بینیم.
دیدگاه‌ها