در حال بارگذاری
Loading...

نحوه اجرای سقف عرشه فولادی در اسکلتهای بتنی

3,558
هرچند سیستم سقف عرشه فولادی برای اسکلتهای فلزی طراحی گردیده ، اما امکان اجرای آن در اسکلتهای بتنی به روش فوق قابل اجراست ، البته با توجه به دو مرحله ای بودن بتن ریزی در هر طبقه ، اجرای آن بار مالی بیشتری خواهد داشت .
دیدگاه‌ها