در حال بارگذاری
Loading...

AQT 37-13

39
The Bosch AQT 37-13 pressure washer is powerful and efficient, ideal for cleaning bikes, cars, patios, driveways, garden furniture and guttering. It has a 1700W motor and a 370 litre per hour water flow rate for fast and efficient cleaning. It's quick-connect fittings and adjustable handle mean it is ready to go straight out of the box, with no assembly required. The AQT 37-13 includes a 3-in-1 nozzle suitable for a wide range of cleaning tasks and a detergent nozzle for easy detergent application, gre
رونالدو

این مستند ورزشی که فیلم برداری آن بیش از ۱۴ ماه طول کشیده است، برای اولین بار شما را به پشت درهای بسته ی زندگی کریستیانو رونالدو می برد، یک فوتبالیست حرفه ای که...

در فیلیمو ببین
دیدگاه‌ها