در حال بارگذاری
Loading...

سخنرانی دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی(ص)

111
سخنرانی مهندس مهدی صفاری نیا، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی(ص) در نخستین دوره اعطای جایزه مصطفی(ص)
دیدگاه‌ها