در حال بارگذاری
Loading...
نخستین مراسم اعطای جایزه (6 ویدیو)
6 / 4
سخنرانی دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی(ص)

سخنرانی دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی(ص)

161
سخنرانی مهندس مهدی صفاری نیا، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی(ص) در نخستین دوره اعطای جایزه مصطفی(ص)
دیدگاه‌ها