در حال بارگذاری
Loading...

انتوباسیون اطفال

799
انتوباسیون (گذاشتن لوله تراشه) در اطفال جهت دریافت فیلم و جزوات آموزشی بیشتر به سایت مراجعه کنید http://www.foreyat.ir
دیدگاه‌ها