در حال بارگذاری
Loading...

اصل پارتو یا قانون 20/80 درمدیریت زمان-مدیریت زمان چیتا

550
این تکنیک از سری تکنیک های مدیریت زمان به روش چیتا می باشد. اطلاعات کامل در سایت مثبت بینان شریف به آدرس : www.bfast.ir
دیدگاه‌ها