در حال بارگذاری
Loading...
مدیریت زمان به روش چیتا (3 ویدیو)
3 / 3
اصل پارتو یا قانون 20/80 درمدیریت زمان-مدیریت زمان چیتا

اصل پارتو یا قانون 20/80 درمدیریت زمان-مدیریت زمان چیتا

714
این تکنیک از سری تکنیک های مدیریت زمان به روش چیتا می باشد. اطلاعات کامل در سایت مثبت بینان شریف به آدرس : www.bfast.ir
دیدگاه‌ها