در حال بارگذاری
Loading...
Prolong (2 ویدیو)
2 / 2
11000 # مکمل ومحافظ حرفه ای نانو سرامیک موتور Prolong

11000 # مکمل ومحافظ حرفه ای نانو سرامیک موتور Prolong

463
مکمل روغن موتور Prolong با فرمول انحصاری AFMT و با تکنولوژی فوق پیشرفته ای که دارد سطح دیواره سیلندر را هم در اتومبیل های بنزینی و هم در موتور های دیزل ترمیم میکند. از آنجایی که روغن در داخل موتور پمپ میشود و به گردش درمی آید ملوکولهای مکمل Prolong با کلیه سطوح فلزی سیلندر فعل و انفعالات شیمیایی برقرار میکند که منجر به تشکیل یک نوع پیوند شیمیایی خواهد شد...
دیدگاه‌ها