در حال بارگذاری
Loading...

معامله به روش MHS - مثال سوم

190
در این مثال 4 معامله باز می شود. http://www.mhsfx.ir