در حال بارگذاری
Loading...

نظارت جامع بر عملکرد مدارس غیردولتی محقق می شود

71
سامانه ای با هدف ارزیابی ابعاد آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی و نظارت کامل بر عملکرد آنها در جهت کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت به کار گرفته می شود.
دیدگاه‌ها