در حال بارگذاری
Loading...

تغییر پارادایم های آموزشی- آقای کن رابینسون

2,445
چهارسوق - کشور ها در حال تغییر در نظام آموزش و پرورش خودشان هستند. به دلیل تغییر ساختار نظام جهانی، نحوه ی آموزش فرزندانمان نیز باید به صورت بنیادین تغییر کند، اما این امر چگونه حاصل می شود؟ این چیزی است که در این ویدئو به کمک شیوه وایت برد انیمیشن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دیدگاه‌ها