در حال بارگذاری
Loading...

واسنجی کارکرد کمباینTC5.80فرتاک ماشین در مزرعه

1,666
تیم اعزامی فرتاک ماشین و خدمات پس از فروش (هسکو) در مزارع گندم استان گلستان کمباین مشتری آقاس سهرابی را پس از کالیبراسیون و تنظیمات لازم درون مزرعه به آزمون کذاشتند و اپراتور کمباین نیز مجدد مورد آموزش عملی قرار گرفت.
دیدگاه‌ها