در حال بارگذاری
Loading...

مراحل ساخت خودنویس در کارخانه - لطیفی

857
مراحلی ساخت خودنوس در کارخانه. طراحی قطعات نوک و بدنه و زغال خودنویس و قالب زنی آنها - گروه پارکر لطیفی
دیدگاه‌ها