در حال بارگذاری
Loading...

اظهار نظر شرکت کنندگان در کارگاه شبکه های اجتماعی

807
کارگاه شبکه های اجتماعی و نقش حضور در شبکه های اجتماعی بر کسب و کار شما روز 19 آذر ماه برگزار شد. آکادمی دیجیتال مارکتینگ از شرکت کنندگان این کارگاه درخواست کرد تا نظر خود را در مورد اثر بخشی این کارگاه در کسب و کارشان بیان کنند
دیدگاه‌ها