در حال بارگذاری
Loading...

نظامی شاپ ...صحبت های رهبر انقلاب در مورد تهدید امریکا

4,955
صحبت های کوبنده رهبر انقلاب در مورد تهدید آمریکایی ها -------------------------------------------------------------- آمریکایی ها غلط میکنند --دوره بزنو در رو ها تمام شده---www.nezamishop.ir
دیدگاه‌ها
  1. 1 سال پیش
    رهبرم اگه لب ترکنی سرروفدامیکنیم.اشاره کن کل دنیاراما کربلامیکنیم.(تشکرزیبابود)