در حال بارگذاری
Loading...

دوره های آموزشی محیط بانی بدو خدمت

499
مرکز آموزشهای محیط بانی دانشگاه محیط زیست / تهیه شده در روابط عمومی دانشگاه محیط زیست / - ظرفیتهای مجموعه / - مراسم افتتاحیه / - کلاسهای تئوری / - دروس عملی و میدانی / - بازدیدها و اردوها / - بازدید استاندار محترم استان البرز و هیات همراه / - بازدید هیات آفریقای جنوبی از مرکز آموزشهای محیط بانی / - مسابقات ورزشی / - امتحان پایان دوره /
دیدگاه‌ها