در حال بارگذاری
Loading...

شعرخوانی تصویری-لحظه ی دیدار

323
Sokhanvaran.Org را کلیک کن لحظه ی دیدار نزدیک است * باز من دیوانه ام مستم * باز می لرزد دلم دستم * باز گویی در جهان دیگری هستم * آه نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ * آه ، نپرشی صفای زلفکم را دست *و آبرویم را نریزی، دل * ای نخورده مست * لحظه ی دیدار نزدیک است ...
دیدگاه‌ها