در حال بارگذاری
Loading...

دنیای راست دست ها

198
آیا برای شما هم سوال شده است چرا در دنیای ما راست دست ها بسیار بیشتر از چپ دست ها هستند؟ یا اصلا دلیل استفاده ما از یک دست چیست؟
دیدگاه‌ها