در حال بارگذاری
Loading...

طرح تسهیلاتی مکمل موسسه اعتباری ثامن

96
اعطای تسهیلات درچارچوب این طرح و در قبال اعتبار سنجی حساب های کوتاه مدت روزشمار (10%) و مطابق با شرایط جدول زیر صورت می پذیرد.
دیدگاه‌ها