در حال بارگذاری
Loading...
ٍٍََُُایساب (11 ویدیو)
11 / 9
فناوری جوشکاری Swift Arc Transfer

فناوری جوشکاری Swift Arc Transfer

144
فناوری جوشکاری Swift Arc Transfer ترکیبی از سیم های جوشکاری بدون پوشش مسی ساخت ایساب به همراه سیستمهای جوشکاری Aristo ایساب است که منجر به سرعتهای بالاتر جوشکاری همراه به کمترین میزان پاشش و بالاترین پایداری قوس می گردد.
دیدگاه‌ها