در حال بارگذاری
Loading...
تداکس تهران ۲۰۱۴ (6 ویدیو)
6 / 6
خداوند رخش | تندیس تناولی و دکتر امیرحسین ماحوزی

خداوند رخش | تندیس تناولی و دکتر امیرحسین ماحوزی

435
تهران بر لبه فرهنگ و هویت // چه چیزی میتوان از «شاهنامه» آموخت؟ ادبیات یک کشور جایی است که هویت و روحیه مردم آن مرز و بوم در آن نهفته است. این مسئله به خصوص در مورد ایران بسیار قابل مشاهده است. گاه دیده شده که در جای جای تاریخ قسمتی از فرهنگ یک کشور به فراموشی سپرده شده است. در چنین شرایطی کافی است تنها یک نفر آن را به خاطر داشته باشد. توجه: تمام تداکس ها از همدیگر مستقل هستند.
دیدگاه‌ها