در حال بارگذاری
Loading...

UCLnet.com ... The /ɔː/ Pronunciation

232
ویدیویی برای آموزش تلفظ صدای /ɔː / از BBC Learning English لینک این ویدیو در سایت ما به همراه توضیحات مربوطه: http://uclnet.com/1395/03/the-%C9%94%CB%90-pronunciation/
دیدگاه‌ها