در حال بارگذاری
Loading...

پنل لمسی هوشمند Windows محصول جدید خانه هوشمند Smart G4

322
پنل جدید لمسی هوشمند Windows محصول جدید Smart G4 می باشد. کلیه فرمان های کنترلی در سیستم خانه هوشمند G4 مانند روشن و خاموش کردن و تغییر شدت نور با لمس صفحه کلید به سهولت قابل انجام می باشد.
دیدگاه‌ها