در حال بارگذاری
Loading...

دیوید اگیلوی، حتما پدر تبلیغات دنیاست

111
دیوید اگیلوی، حتما پدر تبلیغات دنیاست. از او در طول دوران می توان به عنوان بزرگ ترین چهره تبلیغات تاریخ یاد کرد. داستان او، از زبان خودش
دیدگاه‌ها