در حال بارگذاری
Loading...

یاران خدا باشیم ...

193
خدا اراده کرده حکومتش را در زمین برقرار سازد حکومت خدا در واقع همان برپایی تخت خداست - ما زمانی که به خودآییم خدا را خواهیم یافت و آنگاه می توانیم با کمک خود خداوند حکومتش را در زمین برقرار سازیم . حکومتی که پر از صلح و سلامتی و علم و عشق خواهد بود .
دیدگاه‌ها