در حال بارگذاری
Loading...
تداکس جوانان تهران ۲۰۱۳ (3 ویدیو)
3 / 1
چگونه شغلمان را اختراع کنیم؟ | رضا بهرامی نژاد

چگونه شغلمان را اختراع کنیم؟ | رضا بهرامی نژاد

808
یک هنرمند همه جانبه، نویسنده و مربی، شما را تشویق می کند که به جای فکر کردن و انتخاب شغل ها و حرفه های عرف جامعه، حرفه و شغل مختص خود را اختراع کنید. دیگر به جای اینکه دنبال یک شغل باشید، می توانید یک شغل بسازید. توجه: تمام تداکس ها مستقل از یکدیگر هستند.
دیدگاه‌ها