در حال بارگذاری
Loading...

وحدت بین شیعیان...استاد حسن یوسفی

275
وحدت اسلامی باعث شده که مراجع و پیروانشان را که اهل بیتی هستند را لعن کنند..وا عجبا... محبین اهل بیت را بخاطر اینکه لعن نکنند کسانی که طبق فرمایش اهل بیت واجب العن هستند را لعن میکنند..عجیب است...لعن میکنن که دشمن را لعن نکنی.حکم لعن کردن محبان اهل بیت چیست؟؟
دیدگاه‌ها