در حال بارگذاری
Loading...

حسینی بمانیم - ۳۸

1,456
۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) از نشانه های خوشنامی هم نشینی با خردمندان است.
دیدگاه‌ها
  1. 1 سال پیش
    ایمه دنیای معرفت بودند و هستند ...... امام صادق فیلسوف و عارفی توانا و مبتکر بودند و این به دلیل راستگویی ایشان بود ... اینان الگوهای جوامع غربی هستند و متاسفانه ما استفاده کمی از این بزرگان کرده ایم ......